Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej


Administrator BIP

Romuald Krzyżosiak
Burmistrz Miasta i Gminy
e-mail: umig@jutrosin.eu

Redaktorzy BIP

  1. Malgorzata Pospiech - inspektor ds. ogólnych i kadrowych - umig@jutrosin.eu
  2. Marek Glura - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - marek.glura@jutrosin.eu
  3. Katarzyna Zuziak - inspekor ds. obsługi Rady Miejskiej - umig@jutrosin.eu