Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XL/188/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dubin

UCHWAŁA NR XL/188/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dubin

Numer uchwały: 188
Numer sesji: 40
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XL/188/2010


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2010 roku


w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dubin


__________________________________________________________________


        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:



§ 1

Zatwierdza się zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dubin, przyjęte uchwałą Zebrania Wiejskiego w dniu 22.04.2010 roku.
Treść Planu Odnowy Miejscowości Dubin po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                    Stanisław Janiak





Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu