Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/183/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr XXXVIII/183/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Numer uchwały: 183
Numer sesji: 38
Rok: 2010

U C H W A Ł A
Nr XXXVIII/183/2010

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 kwietnia 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2009.

__________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku – wraz z późniejszymi zmianami/ oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Gminy Jutrosin za rok 2009, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok, oraz opinią w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie – Rada Miejska w Jutrosinie udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2009.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu