Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/180/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/180/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku

Numer uchwały: 180
Numer sesji: 37
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/180/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2010 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/159/2009 z dnia
29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie
inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”

_______________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/159/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej-osiedle Jutrosin: kwotę „950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „310.000,00 zł” oraz kwotę „300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „940.000,00 zł”.

§ 2.


Traci moc Uchwała Nr XXXVI/170/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/159/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu