Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Numer uchwały: 171
Numer sesji: 36
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVI/171/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 02 marca 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

_______________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
.
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 396.336,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

§ 2.
Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4.
Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanko bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu