Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/165/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradzice

Uchwała Nr XXXV/165/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradzice

Numer uchwały: 165
Numer sesji: 35
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXV/165/2010

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 03 lutego 2010r.w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradzice

_____________________________________________________________________


          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2008r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Domaradzice przyjęty przez zebranie wiejskie sołectwa Domaradzice w dniu 13 stycznia 2010r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                            

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu