Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/151/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/151/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

Numer uchwały: 151
Numer sesji: 33
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXXIII/151/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXI/144/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie” .

________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

§ 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXI/144/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie” na rok 2010 do kwoty 519.761,00 zł”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty. 

 


                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu