Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/156/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/156/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

Numer uchwały: 156
Numer sesji: 33
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXIII/156/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 listopada 2009 roku


w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.
_____________________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Jutrosin na rok 2010 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                          Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu