Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/148/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/148/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 roku

Numer uchwały: 148
Numer sesji: 32
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXII/148/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 października 2009 r.


w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin
___________________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 07.09.1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) -
Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin , przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXVI /133/2005 z dnia 30 marca 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami , wprowadza się następujące zmiany:
a) § 3 pkt.6 otrzymuje brzmienie :

„§ 3 pkt 6. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 200 zł (I grupa);

2) dochód miesięczny na członka rodziny powyżej kwoty 200 zł i nie przekraczający 351 zł (II grupa).”

b) § 3 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 pkt7. Wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi

1)przy I grupie – 91,00 zł
2)przy II grupie – 73,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu