Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/145/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/145/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku

Numer uchwały: 145
Numer sesji: 31
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXXI/145/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 września 2009 roku


w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.

„Kształtowanie centrum  wsi Ostoje – Odnowa wsi”
______________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Ostoje – Odnowa wsi” na rok 2010 do kwoty 640.000,00 zł.

§ 2.
Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie

                                                                /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu