Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/143/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/143/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku

Numer uchwały: 143
Numer sesji: 31
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXI/143/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie : zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie

____________________________________________________________

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ -  Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
Postanawia się zaciągnąć w 2009 r. kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, w wysokości 500.000,00 zł ( słownie: pięćsettysięcyzłotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie”.


§ 2.
Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych, w tym z dochodów z mienia oraz podatków, z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych, w latach obejmujących spłatę.


§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia z Bankiem Spółdzielczym w Jutrosinie stosownej umowy kredytowej oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie jego spłaty.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie

                                                                       /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu