Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 25/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokół Nr 25/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer dokumentu: 25
Rok: 2008

PROTOKÓŁ 25/2008
z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się
dnia 30 grudnia 2008 roku, o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Lubiatowski Aleksy
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przywitał Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Radnych, Sołtysów i wszystkich przybyłych gości.

Poinformował, że na 15 radnych, obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2008.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w zebraniu Samorządu Mieszkańców;
- odbyło się otwarcie drogi na Szymonkach;
- udział w naradzie WOKiSS w Poznaniu;
- w tym czasie sprzedano w Gminie 2 mieszkania.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/119/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2008 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2008.

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Inwestycje, drogi, przepusty, rury, kanalizacja sanitarna dla Dubina, chodniki, oświetlenie Szkaradowa i Dubina – to wszystko miało miejsce w 2008 roku. Nie udało nam się uzyskać środków unijnych na tzw. Schetynówkę, boisko oraz na budowę Gimnazjum w Jutrosinie. Będziemy próbować dalej. Udało nam się pozyskać firmę „Legutko” w Jutrosinie. Jestem obecnie po rozmowach – ma powstać zakład bombkarski, około 30 osób znalazło by zatrudnienie. Pan Waściński wydzierżawił by pomieszczenia dla tych osób. Jest ku temu na naszym terenie wyuczona kadra więc mam nadzieję, że ten zakład się utrzyma.

Rok ten nie był ani dobry ani zły – możemy powiedzieć, że średni.

Burmistrz podziękował za współpracę Sołtysom, Radnym, Starostwu Powiatowemu, Proboszczom.

Wspomniał o sukcesach jakie osiągnęły zakłady pracy na terenie naszej gminy.

Głos zabrał Pan Stanisław Janiak. Poinformował że w 2008 roku odbyło się 10 sesji (dzisiejsza jest 11), frekwencja na nich wyniosła 99,8%. Odbyło się 7 posiedzeń komisji rewizyjnych i 6 pozostałych komisji. Zostało uchwalonych 45 uchwał ( z dzisiejszą – 46).

Podziękował Panu Sekretarzowi, pani Skarbnik - za przygotowanie , Radnym za zaangażowanie, kolegom Sołtysom za współpracę, Dyrektorom, Radnym Rady Powiatu – za wspólne rozwiązywanie problemów.
Życzył wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2009.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania

- p. Mikołajewski – z okazji rocznicy powstania wielkopolskiego – odczytał modlitwę, poinformował , że udało mu się namówić pana Krzyżosiaka do napisania monografii Dubina.

Ad. 6

Wolne głosy i wnioski

- p. Lubiatowski – był zaproszony na Sesję Prezes Spółki Smolickiej, ale z przyczyn takich, że w tym samym czasie odbywa się Sesja w Kobylinie nie mógł się niestety zjawić;

- p. Janiak – życzenia wpłynęły od Przedszkola w Szkaradowie oraz od Wojewody i Marszałka Woj. Wielkopolskiego;

- p. Legutko – podziękował za zaproszenie na tę uroczystą sesję.
Poinformował, że jako I propozycję otrzymał od pana Romana Żyto a później od pana Burmistrza ażeby zainteresował się tym obiektem znajdującym się w Nad Stawem.

Po pierwszej wizycie na tym obiekcie nabrałem ochoty na to aby tę inwestycję ulokować właśnie tam. Dodatkowo spotkałem tu dobrych znajomych i mam nadzieję, że zaowocuje to dobrą współpracą. Ubolewam nad tym, że nie mogę dać zatrudnienia wszystkim chętnym, nie mamy pewnych zdolności do realizacji niektórych spraw, chciałbym zrobić jak najwięcej -jednak brak wykwalifikowanej kadry.

Ad. 7

Zakończenie obrad

Na zakończenie obrad Sesji wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

Na powyższym zakończono obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:                                            Protokół zatwierdził:

Beata Rzeźnik                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                       Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu