Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 26/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokół Nr 26/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer dokumentu: 26
Rok: 2009

P R O T O K Ó Ł 26/2009
z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
26 lutego 2009 roku, o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Mikołajewski Ireneusz
8. May Jakub
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr (obecny od punktu 5)
14. Zuziak Józef
15. Lubiatowski Aleksy

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.
Otwarcia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przywitał Pana Lisieckiego, Panią Skarbnik, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza, Radnych, Sołtysów i wszystkich przybyłych gości.

Poinformował, że na 15 radnych, obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum ( Pan Wybierała spóźni się) – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny urządzeń oświetlenia ulicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009.
6. Informacja o planowanych zmianach na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.


Ad.1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami:

- jest to pierwsza sesja Rady Miejskiej w tym roku;
- udział w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego;
- odbyła się kontrola w USC;
- udział w zebraniach wiejskich;
- udział w 100-leciu urodzin Pani Eleonory Kasprzak ze Śląskowa;
- udział w naradzie Sołtysów;
- odbył się konkurs HIT – statuetkę otrzymali Państwo Drzażdzyńscy z Jutrosina;
- udział w plebiscycie „Laur przedsiębiorczości” – 2 zakłady z naszej gminy zostały wyróżnione;
- odbył się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – wakat został rozstrzygnięty – zwyciężyła Pani Katarzyna Zuziak.

Pan Burmistrz i Pan Janiak pogratulowali Pani Zuziak i życzyli miłej i owocnej współpracy.

Pan Burmistrz poinformował również o sprowadzeniu do Jutrosina prochów byłego Burmistrza przedwojennego, który zginął w obozie i uczczeniu jego pamięci 1 września 2009r.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajął Pan Burmistrz: do WPI wstawiamy jeziora i instytucje kultury - ja chciałbym aby te 2 zagadnienia jeszcze nie wprowadzać bo nie znamy kosztorysów – jak już będziemy znać kosztorys to wtedy w marcu możemy podłączyć.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Wprowadzamy do budżetu dotację 32.435,00zł. dla uczniów – nie było o niej mowy na komisjach, bo dotacja ta wpłynęła dopiero wczoraj. Dotyczy zał. WPI – mówiliśmy na komisjach, że będzie to oddzielna uchwała – jednak podłączona ona zostanie pod uchwałę- zmiany w budżecie.

Brak pytań ze strony Komisji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXVI/120/2009 Rady Miejskiej z dnia
26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za’, kto jest przeciwny – nie widzę , kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr XXVI/120/2009 została przyjęta przez Radę jednogłośnie (1 osoba chwilowo nieobecna).

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny urządzeń oświetlenia ulicznego.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Gmina Jutrosin wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie urządzeń oświetlenia ulicznego na rzecz Firmy ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu następujących urządzeń:
- oświetlenie uliczne przy szkole w Szkaradowie – wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto- 59.780,00 zł;
- oświetlenie ścieżki pieszej w Dubinie – wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto – 20.341,39 zł;
- oświetlenie drogi powiatowej Dubin – Jutrosin – wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto – 7.051,60 zł;
- oświetlenia uliczne na drodze Dubin – Zaborowo – wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto – 6.530,36 zł;
- oświetlenia uliczne na drodze powiatowej relacji Szkaradowo – Janowo - wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto – 12.734,36 zł.

- p. Mikołajewski – firma ENEA montowała kiedyś oświetlenie i transformator na cmentarzu niemieckim. Zostały po tym podłączeniu tylko dziury w transformatorze. Czy oni czują się na tyle aby to jakoś zabezpieczyć, naprawić?

- p. Burmistrz – będę ten temat monitorował i na pewno wyjaśnię to z ENEĄ.

- p. Janiak – za chwilę będziemy podejmować uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok – myślę, że na jedną z sesji możemy zaprosić przedstawiciela firmy ENEA , który nam wyjaśni tę sprawę.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXVI/121/2009 Rady Miejskiej z dnia
26 lutego 2009 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny urządzeń oświetlenia ulicznego. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXVI/121/2009 została przyjęta przez Radę jednogłośnie (1 osoba chwilowo nieobecna).

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009 (dołączył Pan Wybierała)

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Temat ten był przedmiotem komisji.
Czy są jakieś inne propozycje ze strony Radnych?
Jeśli nie to przystąpmy do odczytania projektu uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXVI/122/2009 Rady Miejskiej z dnia
26 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXVI/122/2009 została przyjęta przez radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Informacja o planowanych zmianach na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych
w Jutrosinie.

Głos zajął Pan Burmistrz. Rozmawiałem z szefem powiatowym i naszym szefem i obydwoje są obecnie na urlopie. Jednak w planie pracy Rady Miejskiej zaplanowaną na następną sesję mamy informację o stanie porządku na naszym terenie oraz sprawozdanie Kierownika Rewiru Dzielnicowych za okres 2008 roku, dlatego ten punkt połączymy i omówimy go na następnej sesji.
Jedno co mogę powiedzieć to to, że od jutra, to jest 27.02 naszym nowym komendantem jest Pan Paweł Jernaś – dotychczas pracujący w Miejskiej Górce.

Ad. 7

Interpelacje i zapytania

- p. Krzyżosiak – kto odpowiada za róże na ulicy Wrocławskiej ( część z nich nie jest okopana i jak uschną to będzie trzeba kupić nowe i będzie niepotrzebny koszt?)

- p. Burmistrz – my za to odpowiadamy, nie wiem jak to się stało. Mieszkańcy sami grabią , odchwaszczają, my dbamy o okopanie i nawożenie.

Ad. 8

Wolne głosy i wnioski

- p. Mikołajewski – Pan Burmistrz nadmienił na początku Sesji, o naszym byłym Burmistrzu. Byliśmy z Panem Krzyżosiakiem i Panią Weroniką Swornowską – jako tłumaczem w obozie (jechaliśmy około 300 km). I to co ujrzeliśmy to szok. Człowiek, który przez 16 lat był Burmistrzem został w jednym dniu potraktowany jak zwierzę . Cieszymy się, że mamy wsparcie w tym co chcemy zrobić, musimy tego 01 września wszystko zorganizować. W sobotę odezwał się ze Stanów Zjednoczonych Jego wnuk- który poparł nas w tym co robimy
i co jeszcze chcemy zrobić oraz powiedział, że zaszczyci nas swoją obecnością. Mamy jeszcze dużo czasu.

- p. Janiak – postaramy się aby ta uroczystość miała pełną oprawę.

- p. Wlekliński – jak przebiega prywatyzacja szpitala – pytam, korzystając z obecności Radnego Powiatowego.
Ja uważam, że za komuny były lepsze warunki, to skandal aby trzeba było czekać 3-4 godziny w kolejce aby się zarejestrować. Czy nie można takich spraw załatwiać telefonicznie.

- p. Borucki – kwestie te poruszę na najbliższej sesji Rady Powiatu. Przedstawię tę sprawę.

- p. Lubiatowski – co się dzieje z naszą organizacją „Wielkopolska Gościna”, bo w moim przekonaniu p. Poślednik obiecywał nam „kokosy”, a teraz tylko ta organizacja zabiera nam pieniądze.

- p. Mikołajewski – to nie jest pytanie do mnie tylko do p. Poślednika. O te pieniądze jest bardzo ciężko, w najbliższym czasie będzie pani skarbnik tej organizacji – może na najbliższą sesję zreferuje i nam przedłoży takie sprawozdanie.

- p. Burmistrz – robimy projekty turystyczne, mapki, oznaczenia szlaków rowerowych – te opracowania kosztują , szlaki drezynowe, 2 tablice są wykonane i do powieszenia szlaki konne – te szlaki są oznakowane – tych robót nie widać – ale to kosztuje. Inaczej tych pieniędzy nie można wydawać.

Jeśli chodzi o szpital od 1 marca szpital jest w 100% spółką powiatową, mają podpisane kontrakty z funduszem. Na ten czas nie jesteśmy w stanie aby była odpowiednia ilość lekarzy – temat ten jest niestety trudny.

- p. Mikołajewski - jeśli chodzi o „Wielkopolską Gościnę” – 2 punkty przystąpiły jeszcze do naszego grona: Krobia i Kobylin.

- p. Burmistrz – my już 2 lata staramy się aby pozyskać 500 tys. zł. na odnowę wsi Jeziora. Musimy nauczyć się cierpliwości.

- p. Janiak – mam informację od p. Jerzego Maya – jacy lekarze u Niego przyjmują;

- p. Sobkowiak – jakie mam prawa jeśli chodzi o NFZ - pojechałem do Milicza z pacjentem z 40° gorączki, niestety na pogotowiu powiedziano mi , że nie należę do ich regionu.

- p. May – można korzystać wszędzie z pomocy, szpital otrzymuje za każdego pacjenta 30 zł. z terenów ościennych. Każdy ma prawo wyboru. Nie ma rejonalizacji. W ustawie jest napisane, że wybieramy najbliższy ośrodek. Tak samo jest z karetkami – chodź różnie to bywa.


Ad. 9

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:                                                    Protokół zatwierdził:

Beata Rzeźnik                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu