Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/139/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/139/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku

Numer uchwały: 139
Numer sesji: 29
Rok: 2009

UCHWAŁA
Nr XXIX/139/2009


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
__________________________________________________________________  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/139/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.       Głównym celem utworzenia funduszu sołeckiego jest finansowe wzmocnienie jednostek pomocniczych Gminy, poprzez umożliwienie im pozyskiwania za pośrednictwem funduszu środków na finansowanie lokalnych przedsięwzięć oraz inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców.
Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, środki funduszu zostaną przeznaczone głównie na realizację zadań bezpośrednio służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectw.
Podjęta uchwała stanowi wsparcie dla dalszego wzrostu aktywności społecznej
i podejmowanych na terenie sołectw inicjatyw obywatelskich.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu