Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/138/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/138/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku

Numer uchwały: 138
Numer sesji: 29
Rok: 2009


UCHWAŁA
Nr XXIX/138/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jutrosin oznaczonych:

1)numerem działki 217 o powierzchni 974m2, położonej w obrębie Stary Sielec, wpisanej w księdze wieczystej KW Nr 43793 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu,

2)numerem działki 254/1 o powierzchni 96m2, położonej w obrębie Jutrosin, wpisanej
w księdze wieczystej KW Nr 25555 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu.

§ 2. Oznaczone w § 1. działki gruntu przeznacza się do zamiany na następujące nieruchomości zabudowane położone w obrębie Jutrosin:

- działki numer 257/1 i 257/3 o powierzchni łącznej 2508m2, położone w Jutrosinie, przy ul. Sportowej 12, których właścicielem jest Skarb Państwa a ich użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków i budowli stanowiących odrębną własność: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu.

§ 3. Zamiana nieruchomości pomiędzy stronami nastąpi za dopłatą różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości, wynikającej z operatów szacunkowych ustalających ich wartość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu