Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/131/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/131/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

Numer uchwały: 131
Numer sesji: 27
Rok: 2009

Uchwała Nr XXVII/131/2009


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2009 roku


w sprawie: zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Janowo
______________________________________________________________


       Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
§ 31 Statutu Sołectwa Janowo – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala,
co następuje:

§1

W związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa w sołectwie Janowo, zarządza się przeprowadzenie ponownych wyborów na funkcję Sołtysa wsi Janowo.

§2

Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

§3

Wykonanie uchwały w tym określenie terminu i miejsca zebrania wyborczego powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                        /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu