Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/130/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/130/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

Numer uchwały: 130
Numer sesji: 27
Rok: 2009

U C H W A Ł A
NR XXVII / 130 /2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje 
                     na lata 2009-2015.
________________________________________________________


         Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ostoje na lata 2009-2015 przyjęty przez zebranie wiejskie sołectwa Ostoje w dniu 12.03.2009, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
„Plan” stanowi podstawę formułowania założeń społeczno-gospodarczych przy planowaniu
i realizacji inwestycji oraz projektów kulturalnych, sportowych
i gospodarczych na terenie wsi Ostoje.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 czerwca 2008 roku Nr XIX/95/2008.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                   /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu