Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/127/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/127/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

Numer uchwały: 127
Numer sesji: 27
Rok: 2009

U C H W A Ł A
Nr XXVII/127/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2009 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2008.
_________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - ze zmianami/ i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku - ze zmianami) oraz na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz.123 z 2001 roku ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2008 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 13.853,18 zł w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w roku 2008 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto plus 806,80 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                            /Stanisław Janiak/
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXVII/127/2009
z dnia 24 marca 2009 roku


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku ze zmianami) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską w Jutrosinie.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu