Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVII/124/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVII/124/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

Numer uchwały: 124
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA
NR XXVII/124/2009

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.„Rozbudowa Gimnazjum w    Jutrosinie”.
________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie” na rok 2010 do kwoty 1.600.000,00 zł.

§ 2.

Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Stanisław Janiak/




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu