Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVII/123/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVII/123/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

Numer uchwały: 123
Numer sesji: 27
Rok: 2009


Uchwała
Nr XXVII/123/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2009 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/86/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
__________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i pkt 10 oraz art. 58 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania występującego pod nazwą :
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i pięcioma przepompowniami ścieków w miejscowości Dubin”
w rozbiciu na następujące lata:
-  2009 rok - 2.400.000,00 zł. 
-  2010 rok -    600.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu