Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVI/121/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: przekazania w drodze darowizny urządzeń oświetlenia ulicznego.

UCHWAŁA Nr XXVI/121/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: przekazania w drodze darowizny urządzeń oświetlenia ulicznego.

Numer uchwały: 121
Numer sesji: 26
Rok: 2009


UCHWAŁA
Nr XXVI/121/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: przekazania w drodze darowizny urządzeń oświetlenia ulicznego


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)– Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Jutrosin w drodze umowy darowizny, bezpłatnie i na własność na rzecz Firmy ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, urządzeń oświetlenia ulicznego wybudowanych przez Gminę Jutrosin, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2
Celem darowizny jest świadczenie przez ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na uzgodnionych z Gminą warunkach, usług oświetleniowych i dostaw energii elektrycznej dla nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego

§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia z ENEA S.A. z siedzibą
w Poznaniu stosownej umowy darowizny.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/121/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2009 roku


                                                                             WYKAZ 
                 urządzeń oświetlenia ulicznego, podlegających przekazaniu w drodze darowizny:

1. Oświetlenie uliczne przy szkole w Szkaradowie
Przedmiotem darowizny są urządzenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkaradowo dz. nr 554, 555, 535, 872, wybudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
- linia kablowa typu YAKY 4x35 o łącznej dł. 323 m,
- słup oświetlenia ulicznego typu SO – 10 - 9 szt.
- oprawa oświetlenia ulicznego typu SGS – 102/100 - 13 szt.

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto : 59.780.00 zł.

2. Oświetlenie ścieżki pieszej w Dubinie
Przedmiotem darowizny są urządzenia oświetlenia ulicznego w miejscowości
Dubin dz. nr 817/1, 778, 1459, 1493, wybudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
- linia kablowa typu YAKY 4x35 o łącznej dł. 236m,
- słup oświetlenia ulicznego typu SO – 10 – 3 szt. z oprawami typu SGS-102/100-3szt
- słup oświetlenia ulicznego typu SO-4 – 2 szt. z oprawami typu OCP 70W – 2 szt.

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto: 20 341.39 zł.
3. Oświetlenie drogi powiatowej Dubin – Jutrosin
Przedmiotem darowizny są urządzenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubin dz. nr 1521, 1533, wybudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
- linia kablowa typu YAKY 4x35 o dł. 87 m,
- słup oświetlenia ulicznego typu SO -10 z oprawą typu SGS – 102/150

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto: 7.051.60 zł.
4. Oświetlenie uliczne na drodze Dubin – Zaborowo

Przedmiotem darowizny są urządzenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubin dz. nr 1430/1, 1461, wybudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
- linka oświetlenia ulicznego typu AL. 1x25 o łącznej dł 630 m,
- oprawy oświetlenia ulicznego typu SGS – 102/100 – 5 szt.

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto: 6.530.36 zł.
5. Oświetlenie uliczne na drodze powiatowej relacji Szkaradowo – Janowo

Przedmiotem darowizny są urządzenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkaradowo dz. nr 96/2 , 97/2 , wybudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
- linia kablowa oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 o dł. 45m,
- impuls oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x25 o dł. 45 m,
- linka oświetlenia ulicznego typu AL. 1 x 25 o dł . 420 m,
- oprawy oświetlenia ulicznego typu SGS – 102/100 – 5 szt.

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę brutto: 12.734.36 zł.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu