Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIV/113/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały NR XXII/103/2008 z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacjisanitarnej w miejscowości Dubin ”

UCHWAŁA NR XXIV/113/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały NR XXII/103/2008 z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacjisanitarnej w miejscowości Dubin ”

Numer uchwały: 113
Numer sesji: 24
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXIV/113/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały NR XXII/103/2008 z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin ”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
§ 1 Uchwały NR XXII/103/2008 z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin” otrzymuje brzmienie:
„Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2008 rok w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin” do kwoty 3.420.124,00 zł, w tym w niżej wymienionych latach:
rok 2009 – do kwoty 2.136.563,00 zł
rok 2010 – do kwoty 1.283.561,00 zł”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu