Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIV/118/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXIV/118/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009

Numer uchwały: 118
Numer sesji: 24
Rok: 2008

UCHWAŁA
Nr XXIV/118/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 roku


w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Jutrosin na rok 2009 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu