Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIII/112/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

UCHWAŁA Nr XXIII/112/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Numer uchwały: 112
Numer sesji: 23
Rok: 2008

UCHWAŁA
Nr XXIII/112/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego
członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 1
i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala
co następuje:

§ 1.
Uchwała określa wysokość ekwiwalentu należnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jutrosin za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 2.
Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 jest wypłacany z budżetu Gminy i jego wysokość nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Ustala się dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jutrosin ekwiwalent w następującej wysokości:
- za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym - 10 zł,-
- za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym - 5 zł,-

§ 3.
Wypłata ekwiwalentu dokonywana będzie na podstawie wykazów sporządzonych przez naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, zatwierdzonych przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu