Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A XXIII/109/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2009 rok.

U C H W A Ł A XXIII/109/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2009 rok.

Numer uchwały: 109
Numer sesji: 23
Rok: 2008

U C H W A Ł A XXIII/109/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie: ustalenia średniej ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2009 rok.

__________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1q, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną za postawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin rok 2009 z kwoty 55,80 zł do kwoty 35,50 zł.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu