Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXII/103/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”

UCHWAŁA NR XXII/103/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”

Numer uchwały: 103
Numer sesji: 22
Rok: 2008

UCHWAŁA
NR XXII/103/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 października 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Dubin”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin do kwoty 2.820.124,00 zł, w tym w niżej wymienionych latach:
rok 2009 – do kwoty 2.136.563,00 zł
rok 2010 – do kwoty 683.561,00 zł


§ 2.
Zobowiązanie finansowe będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu