Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXII/102/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XXII/102/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 102
Numer sesji: 22
Rok: 2008

UCHWAŁA
NR XXII/102/2008
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 października 2008 roku


w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c i e ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
Kwotę w wysokości 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Jutrosinie – Etap II” pozostawić do dyspozycji Gminy Jutrosin.


§ 2.
Na podstawie umowy pożyczki Nr 91/P/Le/OW/04 z dnia 21.10.2004 r. kwotę pożyczki wymienioną w § 1 przeznacza się na zadanie:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.


§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin


§ 4.
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu