Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXI/101/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jutrosinie

U C H W A Ł A Nr XXI/101/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jutrosinie

Numer uchwały: 101
Numer sesji: 21
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XXI/101/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 04 września 2008 roku

w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w JutrosinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 161, poz. 1688) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Beatę Rzeźnik na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jutrosinie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RM
Stanisław Janiak


UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
nr XXI/101/2008 z dnia 04 września 2007r.


Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29. września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j. t. z 2004r. Dz. U. nr 161, poz.1688) Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
z mocy ustawy jest Wójt lub Burmistrz (Prezydent). Rada Miejska zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej art. 6 Ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ma prawo powołać Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bądź jego zastępcę.
W związku z tym, że dotychczasowy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jutrosinie – Pani Genowefa Swornowska przechodzi na emeryturę, Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił zgodnie z obowiązującymi przepisami konkurs na powyższe stanowisko w wyniku, którego został wyłoniony kandydat na zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jutrosinie w osobie Pani Beata Rzeźnik.
Wyżej wymieniona spełnia wymogi określone w wyżej cytowanej ustawie oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin (Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze zmianami), gdyż posiada wykształcenie wyższe oraz legitymuje się ponad 4 letnim stażem pracy w administracji.
W powyższym stanie rzeczy powołanie przez Radę Miejską w Jutrosinie zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, poprzez wskazanie Pani Beaty Rzeźnik jako osoby, z którą ma zostać nawiązany stosunek pracy jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu