Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XXI/97/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

U C H W A Ł A NR XXI/97/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 97
Numer sesji: 21
Rok: 2008

U C H W A Ł A
NR XXI/97/2008
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 04 września 2008 roku

w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Kwotę w wysokości 366.876,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 ) z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na „Budowę oczyszczalni ścieków w Sielcu Nowym dla miasta i okolicznych wsi” pozostawia się do dyspozycji Gminy Jutrosin.

§ 2.
Na podstawie umowy pożyczki Nr 151/P/Le/OW/02 z dnia 29.11.2002 r. kwotę pożyczki wymienioną w § 1 przeznacza się na dofinansowanie zadanie:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu