Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XIX/95/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje na lata 2008-2014.

U C H W A Ł A NR XIX/95/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje na lata 2008-2014.

Numer uchwały: 95
Numer sesji: 19
Rok: 2008

U C H W A Ł A
NR XIX/95/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 6 czerwca 2008 roku

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje na lata 2008-2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ostoje na lata 2008-2014 przyjęty przez zebranie wiejskie sołectwa Ostoje w dniu 12 marca 2008r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
„Plan” stanowi podstawę przy formowaniu założeń społeczno-gospodarczych do planowania i realizacji inwestycji, projektów społeczno-kulturalnych
i gospodarczych na obszarze wsi Ostoje.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący RM
Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu