Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XIX/94/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia przez Gminę Jutrosin woli utworzeni Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43

U C H W A Ł A Nr XIX/94/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia przez Gminę Jutrosin woli utworzeni Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43

Numer uchwały: 94
Numer sesji: 19
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XIX/94/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 6 czerwca 2008 roku


w sprawie: wyrażenia przez Gminę Jutrosin woli utworzeni Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się wolę utworzenia Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania o nazwie: „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43.
2. Akceptuje się projekt statutu Stowarzyszenia wymienionego w ust. 1, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przedstawicielem gminy Jutrosin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest Zbigniew Koszarek – Burmistrz Miasta Gminy Jutrosin.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący RM
Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu