Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVIII/91/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

U C H W A Ł A Nr XVIII/91/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Numer uchwały: 91
Numer sesji: 18
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XVIII/91/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/ w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 wraz z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w następujący sposób:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.400,00 zł
2. Dodatek funkcyjny w wysokości: 1.500,00 zł
3. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1.180,00 zł
4. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 880,00 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2008 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu