Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVIII/89/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

U C H W A Ł A Nr XVIII/89/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Numer uchwały: 89
Numer sesji: 18
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XVIII/89/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.


Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (DZ. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie: : zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się miesięczną dietę dla:
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 1100,00 zł
b)Dla pozostałych radnych w kwocie – 300,00 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2008 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu