Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVIII/88/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

U C H W A Ł A Nr XVIII/88/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Numer uchwały: 88
Numer sesji: 18
Rok: 2008


U C H W A Ł A
Nr XVIII/88/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych,
dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
w placówkach oświatowych w wysokości 800,00 zł.

§ 2
Ustala się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagrodzenia pracowników wymienionych w § 1 w kwocie 3,50 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku Nr V/29/2007.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2008 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu