Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVIII/86/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

U C H W A Ł A Nr XVIII/86/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

Numer uchwały: 86
Numer sesji: 18
Rok: 2008

U C H W A Ł A 
                     Nr XVIII/86/2008
                              
 
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2008 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
 
 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. „C” i pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
 
§ 1
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania występującego pod nazwą:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i pięcioma przepompowniami ścieków w miejscowości Dubin”
w rozbiciu na następujące lata:
Ø      2008 rok –    400.000,00 zł
Ø      2009 rok – 2.000.000,00 zł
Ø      2010 rok –   600.000,00 zł
 
§ 2
Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych Gminy Jutrosin z uwzględnieniem jej w planach budżetowych opracowanych na lata obejmujące spłatę.
 
§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stosownej umowy pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie jej spłaty.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XVII/79/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu