Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVII/82/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007.

U C H W A Ł A Nr XVII/82/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007.

Numer uchwały: 82
Numer sesji: 17
Rok: 2008


U C H W A Ł A Nr XVII/82/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - ze zmianami/ i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku - ze zmianami) oraz na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz.123 z 2001 roku ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 12.490,41 zł w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się, że w roku 2007 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto minus 2.215,15 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczacy Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu