Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVII/80/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenia zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”

U C H W A Ł A Nr XVII/80/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenia zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”

Numer uchwały: 80
Numer sesji: 17
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XVII/80/2008


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenia zabezpieczenia
w formie „weksla in blanco”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni
z trawy syntetycznej w miejscowości Jutrosin” do kwoty 290.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Jutrosin i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 3.
Realizacja zobowiązania następować będzie z dochodów własnych Gminy Jutrosin z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjety.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu