Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVII/77/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.

U C H W A Ł A Nr XVII/77/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.

Numer uchwały: 77
Numer sesji: 17
Rok: 2008


U C H W A Ł A
Nr XVII/77/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku – wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007, jak również po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w art. 18a ust. 3 cyt. wyżej ustawy – Rada Miejska w Jutrosinie udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Riejskiej
Stanisław JaniakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu