Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XV/73/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

U C H W A Ł A Nr XV/73/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 73
Numer sesji: 15
Rok: 2007

U C H W A Ł A
Nr XV/73/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr VI/32/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 2003 roku Nr 114, poz. 2099) dodaje się w § 4 punkt „5” w brzmieniu:

„§ 4 pkt. 5 Ustala się, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, zatrudnienie pracownika samorządowego na stanowisku pracy do spraw: „gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i melioracji następuje na podstawie mianowania.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 3
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław JaniakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu