Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr X/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku

Protokół Nr X/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku

Numer dokumentu: 10
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł X/2007
z X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 24 lipca 2007 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie


Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Kalka Walerian
3. May Jakub
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia X Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 14 z 15 radnych (jedna osoba nieobecna – Pan Barteczka), dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- 2 sierpnia mieliśmy spotkanie z marszałkiem województwa wielkopolskiego Panem Rackim
- udział w 50-leciu pożycia małżeńskiego u Państwa Stelmachów w Dubinie
- jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu oświetlenia – lamp dla miejscowości Szkaradowo, Jeziora, Dubin
- nasza grupa uczestniczyła w wyjeździe do Potigny (Francja)
- 10 sierpnia odbędzie się przetarg na drogę Bielawy
- przed rozpoczęciem roku szkolnego trwają prace remontowe w budynkach przedszkoli i szkół
- trwają prace nad projektem rozbudowy Gimnazjum w Jutrosinie
- udział w turnieju piłki plażowej w Ostojach o puchar Burmistrza – podziękowanie dla Pana Sołtysa w Ostojach za pomoc w zorganizowaniu festynu.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Burmistrz przedstawił zmiany w budżecie. Poprosił Radnych o zadawanie pytań i dyskusję nad zmianami ponieważ jest to sesja robocza – projekt uchwały został dopiero wczoraj przez Panią Księgową dokończony. Dziś każdy radny otrzymał projekt uchwały Burmistrz poinformował iż istnieje możliwość zwiększenia dochodów o 607.569,00 zł (pieniądze te pochodzą ze zwrotu-ochrona wsi i dziedzictwa kulturowego) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

p. Wlekliński – dlaczego projekt tej uchwały nie został wysłany nam razem z zaproszeniem na sesję? Chyba chodzi o to abyśmy głosowali „za”?!

Odp. Burmistrz - jeśli chodzi o ten projekt uchwały – do dnia wczorajszego Pani księgowa przygotowywała go, dlatego nie został ten materiał przesłany, a po to dzisiejsza sesja została zwołana, by poddać pod dyskusje wszystkie te zmiany.

p. Krzyżosiak – mam prośbę do Pani księgowej, aby przedstawiła dokładnie co z jakiej pozycji zostało przesunięte, dodane, abyśmy mieli obraz tych zmian.

p. Księgowa przedstawiła dokładnie wszystkie zmiany w budżecie (załącznik nr 1 do uchwały).

p. Burmistrz – droga na Bielawy – to jest priorytet, następne zadania jak na przykład droga na osiedlu czy kanalizacja w Dubinie przejdą na plan późniejszy.
Na dzień dzisiejszy również nie dostaliśmy płytek chodnikowych.

p. Szymkowiak – pieniążki na projekt drogi Szymonki – żeby te pieniądze nie zginęły.

p. Burmistrz – ja nie mogę zmienić uchwały Rady – pieniążki na to są i nie zginą.

p. Lubiatowski – proszę byśmy przeszli do głosowania nad uchwałą.

p. Janiak – odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007, następnie uchwałę poddano pod głosowani: Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem przedstawionej uchwały proszę o podniesienie ręki – 14 „za” (jedna os. nieobecna uspr.). Kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Zatem uchwała Nr X/49/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania:
p. Sobkowiak (sołtys wsi Szkaradowo) – jak wygląda sprawa namiotu sportowego dla Szkaradowa i sprawa Funduszu Norweskiego?

Odp. Burmistrz – musieliśmy w przeciągu 48 godzin nanieść poprawni, teraz czekamy na rozstrzygnięcie.

p. Wlekliński – czy Torownica zostanie wyczyszczona i wykoszona? Wracam również do sprawy zarwanego przepustu – wspominałem już o tym na sesji poprzedniej.

Odp. Burmistrz – prawdopodobnie od 1 sierpnia ruszy akcja „ROWY”, mamy mieć zatrudnionych 6 osób, wtedy ruszt też wykaszanie i czyszczenie.
Chcemy też powygaszać cały rów Śląski – wszystko jest bardzo zarośnięte. Spróbujemy coś w tym temacie załatwić.

p. Wlekliński – sprawa Borownicy – jesteśmy cały czas podtapiani, nie jest to wszystko dograne z byłym województwem Kaliskim – ze Zdunami.

p. Burmistrz – Walczymy o wyrównanie wałów, ich odmulenie, o wyregulowanie Orli. Jak powstanie zbiornik, wtedy wszystko będzie regulowane i myślę, że wtedy będzie w miarę dobrze. Po to będziemy budować zbiornik, aby zatrzymać wodę. Takie są zamysły.

Ad. 5
Wolne głosy i wnioski:
p. Domaniecki - po niedzielnej burzy nastąpił brak dopływu prądu. Mamy podane nr telefonów do energetyki do Leszna. Brak reakcji, nikt telefonów nie odbiera. Proszę by ta sprawa została wyjaśniona, ponieważ dzieje się to za każdym razem kiedy nie ma prądu.

p. Alcer – co z naszymi Dubińskimi zabytkami? Przydrożne stodoły zagrażają zawaleniem.

p. Mikołajewski – podziękował za udzielona pomoc przy budowie grobowców, przypomniał również o blasze na opierzenia.

p. Janiak – jeśli chodzi o to co powiedział kolega Domaniecki – Pan Burmistrz ma co miesiąc spotkania cykliczne ze Starostą, Burmistrzami i Marszałkiem – prośba o wystosowanie w tej sprawie. Proszę o podjęcie tego tematu na najbliższej naradzie.

p. Burmistrz – oczywiście – podejmę ten temat na najbliższym spotkaniu. Jeśli chodzi o stodoły w Dubinie – Proszę państwa – stodoły te są prywatne, nie można czekać aż my coś w tej sprawie zrobimy lub aż się zawalą. Właściciele muszą je jakoś konserwować. Jest to kogoś własność i każdy o swoją własność musi dbać.

p. Kurzawa – co jest wiadomo w sprawie kolektorów Zakładów Mięsnych DUDA?

p. Burmistrz – Starostwo Powiatowe w Rawiczu zorganizowało w tej sprawie spotkanie. W Góreczkach jutro zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Zakład musi otrzymać pozwolenie na odprowadzanie ścieków – jeśli tego nie otrzymają-będą musieli zamknąć zakład.
Jeśli coś będę więcej wiedział w tej sprawie – powiadomię Państwa.
Chciałbym, aby Zakład Mięsny nadal u nas prosperował – chodźmy ze względu na duże zatrudnienie. Mam nadzieję, że to się jakoś wszystko wyjaśni.

p. Grzywaczewski – droga Ochłoda-Rogożewo jest w bardzo złym stanie, nawierzchnia jest bardzo popękana. Czy można coś w tej sprawie zrobić?

p. Kozica – czy woda z budynków mieszkalnych (dachów) może być odprowadzana bezpośrednio na drogę? U nas stanowi to duży problem, ponieważ mieszkaniec odprowadza ją właśnie w ten sposób co powoduje, że podtapia on sąsiadów, a do tego utrudnia to jazdę na zalanej powierzchni.

p. Burmistrz – należy tam założyć kratkę ściekową i problem powinien zostać rozwiązany.
Burmistrz zwrócił się również do Sołtysów nagłośnienie na woskach, aby mieszkańcy składali wnioski o rodzinne u Pani Basty Moniki. Przypomniał również i zachęcił do udziału w dożynkach gminnych, które odbędą się 19 sierpnia w Domaradzicach. Zaprosił również do udziału w dożynkach powiatowych, które miejsce będą miały w Miejskiej Górce. Poinformował również, że istnieje możliwość składania wniosków o rentę strukturalną, a od 1 sierpnia wnioski o zalesienie. We wrześniu jest następna transza za paliwo – do końca sierpnia proszę o składanie rachunków – jeśli ich nie będzie – nie będzie również dopłat.

p. Sekretarz – monitował w sprawie wymiany dowodów osobistych.

p. Kalka – jaka jest procedura zarejestrowania kółka łowieckiego? Podziękował również wszystkim, którzy wzięli udział rozgrywkach piłki plażowej o puchar Burmistrza Mig Jutrosin.

p. Sekretarz – udzielił odpowiedzi na w/z pytanie. Należy zarejestrować kółko łowieckie w Starostwie Powiatowym przez Polski Związek Wędkarski.

Na powyższym zakończono obrady X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
Rzeźnik Beata
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu