Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/52/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XII/52/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 52
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XII/52/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.

Kwotę w wysokości 42.000,00 zł (słownie: czterdzieścidwatysiącezłotych 00/100 ) z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Szymonki” pozostawić do dyspozycji Gminy Jutrosin
.
§ 2.

Na podstawie umowy pożyczki Nr 58/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 23.08.2006 r. kwotę pożyczki wymienioną w § 1 przeznacza się na zadanie:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu