Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XI/50/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

UCHWAŁA Nr XI/50/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Numer uchwały: 50
Numer sesji: 11
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XI/50/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera f Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Jutrosin do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000147596, oraz na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i objęcie w zapisach 10 udziałów o wartości jednego tysiąca złotych każdy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu