Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/65/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku W sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2008

UCHWAŁA NR XIII/65/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku W sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2008

Numer uchwały: 65
Numer sesji: 13
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XIII/65/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2007 roku


W sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 1745)- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczny plan potrzeb Gminy Jutrosin na rok 2008 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia porozumienia ze Starostą rawickim dotyczącego wykonywania prac społecznie użytecznych

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

                                                                                         Załącznik Nr 1 do

                                                                                                                               Uchwały Nr XIII/65/2007

 z dnia 23 listopada 2007 roku

 

ROCZNY PLAN

Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych

 w Gminie Jutrosin na rok 2008

 

I.

 

Lp.

Rodzaje prac społecznie użytecznych

Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych

(w skali roku)

Liczba bezrobotnych, bez prawa do zasiłku , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych

1.

Sprzątanie i porządkowanie terenów i placów publicznych

1800

2

2.

Prace porządkowe na stadionie sportowym w Jutrosinie oraz placach zabaw dla dzieci na terenie Miasta i wsi

400

1

3.

Pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin

1000

3

4.

Pomoc w codziennych czynnościach podopiecznym Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

500

1

5.

Prace porządkowe w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach

500

1

6.

Utrzymywanie porządku na terenach przy drogach gminnych( wycinanie krzewów)

400

1

7.

Utrzymywanie w czystości wiat przystankowych, odśnieżanie chodników w okresie zimowym

200

1

 

 

II. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku przewidzianych do wykonywania prac społecznie użytecznych- 26

 

III. Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych w skali roku – 4800.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 210 poz. 1745) Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę , że Gmina Jutrosin posiada zapotrzebowania w zakresie prac społecznie użytecznych oraz pozytywne doświadczenia w ich organizowaniu, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu