Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XIII/64/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok.

U C H W A Ł A Nr XIII/64/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok.

Numer uchwały: 64
Numer sesji: 13
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr XIII/64/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok.

______________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 art.41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969/ - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1q, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną za postawę do naliczania podatku rolnego na rok 2008 z kwoty 58,29 zł na kwotę 34,00 zł.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu