Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XIII/59/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

U C H W A Ł A Nr XIII/59/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Numer uchwały: 59
Numer sesji: 13
Rok: 2007

U C H W A Ł A
Nr XIII/59/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§1.
1. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wraz z ewentualnymi odsetkami, pochodzącej z umorzenia części pożyczki, udzielonej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w dniu 08.08.2003 r. – umowa pożyczki nr 319/2003/Wn-15/OW-OK/P.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - DUBIN”.
3. Weksel, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez Gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2.
4. Źródłem zabezpieczenia weksla in blanco będą dochody własne Gminy.

§2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu