Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 2007/8/44
Numer sesji: 8
Rok: 2007UCHWA ŁA NR VIII/44/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin


Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin, obejmujące okres od dnia uchwalenia niniejszego planu do dnia 31 grudnia 2006 roku - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin wykonując obowiązek wynikający z treści art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) przedkłada Radzie Miejskiej w Jutrosinie sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami.
W dniu 29 grudnia 2005 roku Rada Miejska w Jutrosinie uchwałą Nr XXXV/163/2005 przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin na lata 2004-2007 z perspektywą do 2015 roku”.
Powołane przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach obligują organ wykonawczy gminy do przedstawienia swojej radzie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia jego uchwalenia - do dnia 31 grudnia 2006r.
Sprawozdanie sporządzono w oparciu o metodykę przygotowaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Szczegóły dotyczące realizacji planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Jutrosin zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu