Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin

w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin

Numer uchwały: 2007/7/41
Numer sesji: 7
Rok: 2007


UCHWAŁA Nr VII/41/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy JutrosinNa podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Jutrosinie ustala co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla poszczególnych przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Miesięczna dieta przysługuje za:


  1. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej

  2. Udział w naradach zwoływanych przez Burmistrza

  3. Za całokształt pracy w jednostce pomocniczej2. Podstawą wypłacenia diety jest podpis na liście obecności.

§ 3
1. Miesięczną dietę obniża się o 20% za każdą nieobecność:

a) Na sesji Rady Miejskiej
b) Na naradach zwoływanych przez Burmistrza

2. Podstawą obniżenia diety jest brak podpisu na liście obecności.

§ 4
Traci moc załącznik do Uchwały Nr III/24/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2007 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2007r.
Nr VII/41/2007


WYKAZ

wysokości zryczałtowanych diet należnych
Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy JutrosinLp

Nazwa sołectwa

Kwota należnej diety

1.

Bartoszewice

150,00

2.

Bielawy

150,00

3.

Janowo

150,00

4.

Jeziora

150,00

5.

Nad Stawem

150,00

6.

Ostoje

150,00

7.

Nowy Sielec

150,00

8.

Stary Sielec

150,00

9.

Szymonki

150,00

10.

Zaborowo

150,00

11.

Zmysłowo

150,00

12.

Domaradzice

170,00

13.

Grąbkowo

170,00

14.

Pawłowo

170,00

15.

Płaczkowo

170,00

16.

Rogożewo

170,00

17.

Śląskowo

170,00

18.

Dubin

190,00

19.

Szkaradowo

200,00

20.

Jutrosin

200,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu