Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2006.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2006.

Numer uchwały: 2007/7/37
Numer sesji: 7
Rok: 2007


U C H W A Ł A Nr VII/37/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Jutrosinie za rok 2006.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - ze zmianami/ i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku - ze zmianami) oraz na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz.123 z 2001 roku ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2006 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 19.349,74 zł. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


  1. Ustala się, że w roku 2006 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie uzyskał wynik finansowy netto plus 1.372,08 zł.


§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr VII/37/2007
z dnia 25 kwietnia 2007 roku


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 roku ze zmianami) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską w Jutrosinie.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.


Rada MiejskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu