Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 2007/6/31
Numer sesji: 6
Rok: 2007

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          UCHWAŁA NR  VI/ 31 /2007

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 28 marca 2007 r.

 

w sprawie:   zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 184,  ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),  Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

 

W Uchwale Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie  budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 1 do Uchwały o kwotę 303.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 16.018.039,00 zł.

 § 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok  ustalone w  § 2 Uchwały w sprawie  budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 2 do Uchwały o kwotę  303.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie 15.874.039,00 zł.

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości  14.321.124,00 zł, w tym na:

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.181.897,00 zł

b)   dotacje – 464.158,00 zł

              c) wydatki na obsługę długu – 114.500,00 zł.

 

3. Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym określonym w § 2 ust. 2 pkt  2 lit. a) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 4 do Uchwały. Wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach 1.017.715,00 zł, w tym:

§  ze środków własnych budżetu kwota – 997.715,00 zł

§  ze środków GFOŚ i GW kwota – 20.000,00 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2        pkt 2 lit. b) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 5 do Uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 555.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 Rada Miejska
Stanisaw Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu