Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

Numer uchwały: 2007/5/28
Numer sesji: 5
Rok: 2007


U C H W A Ł A Nr V/28/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1593 wraz z późniejszymi zmianami) i § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 850,00 zł

§ 2
Ustala się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagrodzenia pracowników wymienionych w § 1 w kwocie 4,00 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 marca 2004 roku Nr XVI/76/2004.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu